Museopedagogia ja osallistaminen

Tule tekemään kanssamme!

Malvan yleisötyöhön kuuluu opastuksia, työpajoja sekä monenlaista tutustumista teoksiin ja taiteen tekemiseen.

Työssämme museopedagogian ja osallisuuden parissa painottuvat taidekasvatus, oppilaitosyhteistyö sekä elämänkaariajattelu, jonka mukaan tekemistä ja kokemista tarjotaan erilaisille ja eri ikäisille yleisöille.

Museopedagogisessa ja osallistamistyössä rakennetaan kulttuurintuntemusta, monilukutaitoa ja empatiakykyä.

Osallistuminen ja taiteen kokeminen voi olla katsomista, keskustelemista, käsillä tekemistä tai eläytymistä.