Taidekokoelmat

Kuva: Lahden museot, kuvakokoelmat, Eetu-Pekka Heiskanen.

Näyttelyiden järjestämisen lisäksi Malvalla on keskeinen tehtävä taiteen säilyttäjänä. Hoidossamme on kaiken kaikkiaan yli 9000 taideteosta. Kokoelmiemme helmiin pääsee tutustumaan esimerkiksi Malvan omissa näyttelyissä, kokoelmajulkaisuissa ja osoitteessa Finna.fi, jossa on julkaistu toistatuhatta Malvan kokoelmateosta kuvineen ja tietoineen. Kokoelmiamme voi kohdata myös muiden museoiden näyttelyissä, toisinaan ulkomaita myöten. Malvan hoidossa olevia taideteoksia voi lisäksi ihastella Lahden seudun kirjastoissa, kouluissa ja kaupungin kaduilla.

Tietoa kokoelmistamme

 • Malvan omaan taidekokoelmaan kuuluu noin 4700 taideteosta, mm. maalauksia, veistoksia, grafiikkaa, piirustuksia, valokuvia ja mediataideteoksia. Kokoelman alueellinen painopiste on päijäthämäläisessä kuvataiteessa. Päijäthämäläisyys ymmärretään laajasti, koskien alueella syntyneitä, vaikuttavia ja vaikuttaneita taiteilijoita, mukaan lukien Lahden taideinstituutissa opiskelleet taiteilijat. Yhteys Päijät-Hämeeseen voi syntyä myös esimerkiksi teoksen aiheen, synty- tai omistushistorian kautta.

  Merkittäviä alakokoelmia ovat Mauno Hartman -kokoelma (500 teosta), Olavi Lanu -kokoelma (200 teosta), Lahden taideinstituutin taidekokoelma (260 teosta) ja Suomen Taidepiirtäjäin Liiton kokoelma (1600 teosta).

  Malva on Lahden taidemuseon jatkaja – Lahden taidemuseo kokoelmineen sulautui osaksi Malvaa, uuden visuaalisten taiteiden museon perustamisen myötä.

 • Suomen Taidepiirtäjäin Liiton kokoelmaan kuuluu noin 1600 piirustusta 300 suomalaiselta kuvataiteilijalta. Kokoelmassa on runsaasti erilaisia matkaskissejä, croquispiirustuksia, pilapiirroksia ja karikatyyrejä sekä kuvituksia. Vanhimmat teokset ovat 1800-luvun lopulta, tuoreimmat 2010-luvulta.

  Suomen Taidepiirtäjäin Liitto (perustettu vuonna 1933) aloitti kokoelman keräämisen alun perin sotien jälkeen. Vuonna 1961 kokoelma ensin talletettiin Lahden taidemuseon hoitoon, kunnes vuonna 1982 liitto päätti lahjoittaa sen museolle. Nykyisin tätä taidehistoriallisesti arvokasta piirustuskokoelmaa hoitaa Malva. Kokoelmaa kartutetaan museon resurssien mukaan, pääosin kuitenkin lahjoitusten kautta.

 • Lahden kaupungin taidekokoelma käsittää noin 2300 teosta, mukaan lukien entisen Nastolan kunnan taidekokoelmat (500 teosta), jotka vastaanotettiin vuonna 2016 tapahtuneen kuntaliitoksen myötä. Kaupungin taidekokoelman teoksia sijoitetaan kaupungin virastoihin ja laitoksiin, mm. kouluihin, päiväkoteihin, kirjastoihin ja kaupungin työntekijöiden työhuoneisiin. Tällä hetkellä noin puolet kokoelmasta on esillä. Kokoelmaan kuuluvat myös kaupungin julkiset taideteokset, joita on noin 90 sijoitettuna ulkotiloihin eri puolille kaupunkia. Kaupungin taidekokoelmaan hankitaan vuosittain uusia teoksia ajankohtaisten rakennushankkeiden yhteydessä.

 • Malvan hoidossa on useita talletuskokoelmia. Niistä vanhin on Viipuri-kokoelma, jonka ympärille Lahden taidemuseo perustettiin vuonna 1950. Kokoelma käsittää 70 Viipurin taidemuseosta Lahteen periytynyttä taideteosta. Kokoelman helmiä ovat mm. Akseli Gallen-Kallelan, Albert Edelfeltin, Eero Järnefeltin, Tyko Sallisen, Ferdinand von Wrightin ja Ivan Aivazovskin maalaukset.

  Muita merkittäviä talletuskokoelmia ovat esimerkiksi Lahden taiteet ry:n kokoelma (50 teosta), Päijät-Hämeen taidemuseoyhdistyksen kokoelma (80 teosta) ja Hilkka Silvekoski-kokoelma (200 teosta).

Taideteos katuvalopylväässä. Teoksessa kultainen hanhi värikkäässä pesässään.

Julkinen taide

Taidetta pääsee ihastelemaan myös kaupungin kaduilla. Teemme jatkuvasti työtä yhdessä muiden toimijoiden kanssa tuodaksemme yhä enemmän taidetta ilahduttamaan kaupunkilaisia.

Taideteosvaraston taideteoksia verkkoseinällä.

Sijoituspalvelu

Malva ylläpitää taidekokoelmaa, jonka teoksia sijoitetaan kaupunkilaisten nähtäville.

Lahjoittaisitko museoon?

Jos olet pohtinut lahjoituksen tekemistä, tältä sivulta löydät lisätietoja.

Lisätietoja

Susanna Korhonen
Kokoelma-amanuenssi

Malvan taidekokoelma

Silja Koskimies
Kokoelma-amanuenssi

Lahden kaupungin taidekokoelma